top of page

Akassa

Kontaktuppgiter till Sveriges samtliga

A-kassor

 

Ta kontakt med din a-kassa

I Sverige finns idag 30-talet erkända arbetslöshetskassor som administerar utbetalningen av den statligt subventionerade arbetslöshetsförsäkringen. Nedan hittar du en enkel sammanställning som gör det lätt att komma i kontakt med önskad a-kassa per telefon, post eller direkt via webben. 

Så stor del av lönen ersätter a-kassan

Grundregeln är att du kan få upp till 80% löneersättning genom din a-kassa. Men eftersom lönetaket är 680 kr per dag före skatt vilket motsvarar 18 700 kr/mån, slår många löntagare i a-kassetaket. I tabellen nedan hittar du ett urval av yrken och hur väl a-kassans ersättning täcker den tidigare lönen.

Tabellen indikerar med all önskvärd tydlighet att många yrkesgrupper, slår i taket vilket innebär att de endast får ut en liten del av ursprungslönen vid arbetslöshet. (Löneuppgifter hämtade från http://scb.se/lonedatabasen)

 

Användbara Länkar:

 

 

 

 

bottom of page